Categoriearchief: Geen categorie

OC Berkenhof beschikbaar tot 15 december 2017

In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, zal OC Berkenhof beschikbaar blijven voor activiteiten tot 15 december 2017.
Omdat het moeilijk is om een planningsvergadering op korte termijn te organiseren vragen we U om uw wensen voor die periode te bezorgen aan de VRK via [email protected]. Dit tot woensdag 21 december.

Op 22 december kan U indien nodig nog langskomen in OC Berkenhof tussen 19.30 en 20.30u.

De agenda in Planon zal kort nadien terug vrijgegeven worden zodat U dan uw activiteiten kan invoeren, en waarbij dus voorkeur wordt gegeven aan de planning die U tussen nu en volgende week aan ons bezorgt.

U kan de werkagenda met de ons gekende gegevens nakijken op deze pagina.

Infoavond ‘De nieuwe vzw wetgeving’

29 september 2015 | 19 u. tot 21 u. | gratis
Kleine zaal, GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg

Inschrijving: [email protected] (reserveren wordt aangeraden) 02 755 22 80

Voor wie: Alle verenigingen van Kortenberg die met vragen zitten rond beheer van activiteiten, vrijwilligers, financiën en statuut van haar organisatievorm.

Worden we een vzw of blijven we een feitelijke vereniging? Wat is het verschil tussen een algemene vergadering en een raad van bestuur? Wat moeten we verplicht vermelden als we statuten opstellen? Wat zijn een onze jaarlijkse verplichtingen en hoe zit het met de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid? Tal van vragen die de cultuurraad de afgelopen jaren binnen kreeg. Met deze infoavond komt ze tegemoet aan de noodkreet van vele verenigingen in Kortenberg. Zit u in een sportvereniging, bloemsierkunst of theater en muziek en wil u meer uit uw vereniging halen dan is dit uw kans. De cultuurraad biedt deze infoavond gratis aan alle verenigingen in Kortenberg. Je moet niet aangesloten zijn bij een adviesraad om in aanmerking te komen. Graag vooraf reserveren.

Een initiatief van de Cultuurraad Kortenberg en het Vlaams Studie-en Documentatiecentrum voor vzw’s.

Betreffende beheer OC Berkenhof

Aan de afgevaardigden van de aangesloten verenigingen Verenigingsraad Kortenberg vzw.

Aan de gebruikers van het OC Berkenhof Kortenberg.

Geachte mevrouw, Geachte heer

De Verenigingsraad Kortenberg vzw heeft het medebeheer van het Ontmoetingscentrum Berkenhof opgezegd tegen 1 september, ondertussen verlengd tot 1 oktober 2014.

Ondertussen wordt door de gemeente een oplossong gezocht voor het sleutelbeheer, de controle van de lokalen, de controle van borden en bestek, …

Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de drankvoorraad voor de gebruikers van het OC Berkenhof.

Daarom doet de Raad van Bestuur van de Verenigingsraad Kortenberg vzw een dringende oproep voor nieuwe (jonge) vrijwilligers zodat enkele taken voor de verenigingen verzekerd blijven.

Gelieve uw kandidatuur te bezorgen aan Michel Cappan, voorzitter.

Op dinsdag 30 september 2014 houden wij een Algemene Vergadering waarop de leden en gebruikers tijdig zullen uitgenodigd worden. Hou deze datum zeker vrij.

Met vriendelijke groet,

 

Guido Craps                                                                     Michel Cappan

Secretaris                                                                          Voorzitter

02 759 84 66                                                                      02 759 89 49

[email protected]                                      [email protected]

Fototoestel gevonden

Er is een digitaal fototoestel gevonden in de ontmoetingszaal, waarschijnlijk is dit achtergelaten op vrijdag 31 mei. Gelieve met de Verenigingsraad contact op te nemen als dit uw eigendom is.

Filmnamiddag: De kleine ijsbeer 2 – Het geheimzinnige eiland

De oude ijsbeer Kalle heeft genoeg van de constant neuriënde pinguïn Caruso en probeert hem te dumpen. Kleine ijsbeer Lars en zijn vriendje Robbie de zeerob willen Caruso redden. Vervelend genoeg komen ze terecht op een trein die naar het zuiden rijdt en uiteindelijk stranden de vriendjes op een geheimzinning eiland. Daar leren ze heel wat rare en grappige dieren kennen…

Iedere deelnemer krijgt een hapje en een drankje na de film.
Veel filmplezier!

Cultuurdienst Kortenberg, € 4 (3€ voor leden van de Gezinsbond – neem een lidkaart mee)