Over de VRK

De Verenigingsraad Kortenberg heeft als doel ondersteunend te werken voor de socio-culturele verenigingen van Kortenberg. Daarnaast assisteert ze de gemeente in het beheer van het Ontmoetingscentrum Berkenhof.

Leden van de raad van beheer:

  • Dirk De Bock, voorzitter
  • Anna-Marie Pauwels, ondervoorzitter
  • Guido Craps, penningmeester
  • Alain Faut, secretaris
  • Willem Van Craenenbroeck

In bijlage : Statuten VRK