Auteursarchief: VRK

Zaal Berkenhof en haar geschiedenis in een notendop

Geschiedenis OC Berkenhof
Van Parochielokaal tot een Ontmoetingscentrum
(1957-2017)

Periode 1: Het Parochielokaal

Het parochiecentrum werd onder impuls van pastoor De Clercq gebouwd in 1957 en afgewerkt in 1958 met financiële middelen van de kerkfabriek en milde schenkers .
Het was enkel bedoeld voor parochiale verenigingen, die gratis over lokalen konden beschikken. Als tegenprestatie werden die verenigingen kosteloze hulp gevraagd bij allerhande parochiale activiteiten.
In dit centrum werden ook de lokale bibliotheek, de vrije naschoolse “ naad en snijschool”, de scoutslokalen, de mutualiteit “ Sint Jozef”, het ACW en ACV en het christelijk syndicaat”spoor, post en telegraaf” gehuisvest. Tevens woonde er een gezin ( conciërge?)op de eerste verdieping van het parochiecentrum.
Ieder jaar werd er eind augustus een Vlaamse kermis gehouden, ter financiering van het centrum.
In 1975 werd er een beheerraad opgericht met als voorzitter M. Van Geel. A. Degreef en zijn echtgenote waren tot in de jaren negentig de toegewijde verantwoordelijken van het parochiecentrum.
In 1979 werd een verkennend gesprek gevoerd tussen F. Van Emelen (Schepen van cultuur) , M. Cappan (voorzitter verenigingsraad Kortenberg) en M. Van Geel (parochiecentrum) i.v.m. een mogelijk verhuur van vergaderlokalen ten voordele van alle verenigingen uit Kortenberg. Een gebrek aan voldoend uitgeruste vergaderlokalen was hiervan de oorzaak. Het antwoord was kort en krachtig: “neen!”
In het begin van de jaren tachtig werd het parochiecentrum gerenoveerd: De grote zaal werd voorzien van een zeer ruim podium (de fanfare had er nood aan!) en dit onder impuls van Leo Rijckmans.
Geleidelijk aan konden ook niet- parochiale verenigingen, mits een huur, gebruik maken van het parochiecentrum.
In 1999-2000 heeft de gemeente met als meerderheidscoalitie “CVP- SPA” het parochiecentrum gekocht. K. Bruggemans, Schepen van cultuur , heeft het beheer ervan in handen van de verenigingsraad vzw. Kortenberg gegeven. R. Verhoeven werd als verantwoordelijke aangesteld.

Periode 2 : OC Berkenhof

Onder de nieuwe meerderheidscoalitie (Groen,SPA en VLD :2001-2006) werd het parochiecentrum ( oud gedeelte) gerenoveerd en uitgebreid met een nieuw blok, dat onderdak verleende aan het lokaal dienstencentrum, de muziekacademie, de voor en naschoolse opvang , en het jeugdlokaal.
Ondertussen zijn het jeugdlokaal (nu in GC Colomba), en de voor en naschoolse opvang verhuisd, maar heeft een deel (zesde leerjaar) van de gemeentelijke basischool zijn vaste lokalen in het nieuwe gedeelte.

In het oude gedeelte , het vroegere parochiecentrum, werd vooral de keuken aangepakt en verruimd : De drie gedeelten ( warme- koude en afwas keuken) namen naast de oude keuken ook de vroegere toiletruimte en kleedruimte in. Ook op de eerste verdieping werden enkele kleine veranderingen doorgevoerd. Het dynamisme van de toenmalige Schepen Rijckmans met een politieke- juridische blokkering als gevolg hebben er voor gezorgd dat het “oude gedeelte” maar deels werd vernieuwd.

In 2002 werd het nieuwe complex in gebruik genomen. De Verenigingsraad vzw. Kortenberg aanvaardde enkel het beheer van het oude gedeelte ( vooral wegens de oncontroleerbaarheid van het nieuwe gedeelte).

Pas in 2004 werd het secretariaat van de verenigingsraad uit noodzaak overgeheveld van GC Colomba naar OC Berkenhof. A. Vanhoegaerden (tot 2007) werd verantwoordelijke van het OC Berkenhof naast R. Verhoeven. Vanaf eind 2007 tot eind 2014 waren dit M. Cappan en R. Verhoeven. Vanaf 2015 is A.M .Pauwels hiervoor verantwoordelijk.
In de periode 2004 -2017 en vooral vanaf 2007 onder de cultuurschepen A. Vannerem werden er heel wat kleine infrastructuurwerken gerealiseerd: de lokalen, die ieder een naam kregen , werden opgefrist; nieuwe ramen werden geplaatst in de lokalen op de eerste verdieping; de vloerbekleding van de vergaderzaal en de ontmoetingszaal werd vernieuwd, en werden de lokalen aangepast aan de normen van de brandbeveiliging.
Mede dank zij de materiële steun van de Verenigingsraad werd de cultuurzaal uitgerust met een geluidsinstallatie, een projectiescherm, en nieuwe frigo’s. Alle lokalen werden voorzien van Wifi. Het OC Berkenhof kreeg zijn eigen huishoudelijk reglement, waarin orde en netheid duidelijke accenten waren.
Iedere vereniging – zelfs particulieren – uit Kortenberg en omgeving kon vrij gebruik maken van OC Berkenhof om te vergaderen, om te klossen, te bloemschikken , te koken, kind- en volwassenenactiviteiten te geven, lezingen te geven, enz.

2018: Het oude gedeelte van het OC Berkenhof wordt met de grond gelijk gemaakt!

tekst: M. Cappan, erevoorzitter Verenigingsraad Kortenberg vzw

Renovatie Berkenhof

De geplande renovatie van OC Berkenhof (oud gedeelte) staat voor de deur. De laatste activiteit in zaal Berkenhof zoals we die nu kennen, vindt plaats op 18 december 2017.

Dit betekent oa dat vanaf die datum de zaal niet meer toegankelijk is voor derden. Iedereen die nog over sleutels beschikt, wordt geacht die binnen te brengen. Tegen dan moet ook alle materiaal dat U nog wenst te recupereren uit de zaal, weggehaald zijn.

De afbraak is voorzien in januari. Opbouw van het nieuwe gedeelte is gepland vanaf maart.

Zoals voordien kan U nog steeds terecht bij de Verenigingsraad Kortenberg vzw voor verdere info, of om uw wensen en opmerkingen te formuleren bij het nieuw op te trekken gebouw.

Op deze website zal U ten gepaste tijde ook geïnformeerd worden over de nieuwbouw, en vanaf wanneer die beschikbaar komt.

OC Berkenhof beschikbaar tot 15 december 2017

In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, zal OC Berkenhof beschikbaar blijven voor activiteiten tot 15 december 2017.
Omdat het moeilijk is om een planningsvergadering op korte termijn te organiseren vragen we U om uw wensen voor die periode te bezorgen aan de VRK via [email protected]. Dit tot woensdag 21 december.

Op 22 december kan U indien nodig nog langskomen in OC Berkenhof tussen 19.30 en 20.30u.

De agenda in Planon zal kort nadien terug vrijgegeven worden zodat U dan uw activiteiten kan invoeren, en waarbij dus voorkeur wordt gegeven aan de planning die U tussen nu en volgende week aan ons bezorgt.

U kan de werkagenda met de ons gekende gegevens nakijken op deze pagina.

Afvalregeling evenementen

afvalcontainerBij de organisatie van activiteiten en feesten blijft er op het einde jammer genoeg heel wat afval over. Probeer in eerste instantie afval te vermijden of de hoeveelheid afval zo klein mogelijk te houden. Het afval dat je toch hebt, kan je voor het merendeel kwijt in de gemeentelijke afvalcontainers aan de zalen.

Het afval moet echter wel in de juiste afvalzak zitten. Restafval moet in de groene restafvalzakken en dan pas in de grijze container. De restafvalzakken zijn te koop aan de UiTbalie in de Bib of bij de beheerders van de zalen aan 2,24 euro per stuk.
Pmd-afval moet in de gekende lichtblauwe pmd-zakken (die je zelf meebrengt) gestoken worden alvorens het in de blauwe container te werpen. Papier en karton mag los in de gele container. Glas en ander afval dien je zelf naar het containerpark te brengen. Wanneer we merken dat er niet goed gesorteerd is, zullen we hiervoor extra kosten aanrekenen.

Als je buiten een groot evenement organiseert, kan je steeds een afvalcontainer voor restafval aanvragen. Ook hier moet er gebruik worden gemaakt van de groene afvalzakken.

Infoavond ‘De nieuwe vzw wetgeving’

29 september 2015 | 19 u. tot 21 u. | gratis
Kleine zaal, GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg

Inschrijving: [email protected] (reserveren wordt aangeraden) 02 755 22 80

Voor wie: Alle verenigingen van Kortenberg die met vragen zitten rond beheer van activiteiten, vrijwilligers, financiën en statuut van haar organisatievorm.

Worden we een vzw of blijven we een feitelijke vereniging? Wat is het verschil tussen een algemene vergadering en een raad van bestuur? Wat moeten we verplicht vermelden als we statuten opstellen? Wat zijn een onze jaarlijkse verplichtingen en hoe zit het met de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid? Tal van vragen die de cultuurraad de afgelopen jaren binnen kreeg. Met deze infoavond komt ze tegemoet aan de noodkreet van vele verenigingen in Kortenberg. Zit u in een sportvereniging, bloemsierkunst of theater en muziek en wil u meer uit uw vereniging halen dan is dit uw kans. De cultuurraad biedt deze infoavond gratis aan alle verenigingen in Kortenberg. Je moet niet aangesloten zijn bij een adviesraad om in aanmerking te komen. Graag vooraf reserveren.

Een initiatief van de Cultuurraad Kortenberg en het Vlaams Studie-en Documentatiecentrum voor vzw’s.

Huurprijzen lokalen

In artikel 6 van het huurprijzenreglement voor de gemeentelijke infrastructuur wordt gesteld dat de tarieven jaarlijks aangepast worden aan de gezondheidsindex.

Vanaf 1/8/2015 betekent dit dat de huurtarieven vermeld in het verhuurreglement met 1,04 vermenigvuldigd dienen te worden.

Hier vindt U de huurprijzen infrastructuur.