Uitgelicht bericht

Voorbereiding planningskalender 2025

Beste gebruikers,
Ook dit jaar zullen we de planningsvergadering niet fysiek laten doorgaan, en werken we zoals vorig jaar met het doorgeven van de gegevens via Xls-file.
Alle uitleg en files vindt u onder het Menu : ‘Kalender/voorbereiding planningskalender’

De reeds ontvangen data wordt onmiddellijk ter beschikking gesteld in een PDF-file.
Ga dus zeker eerst deze file raadplegen alvorens je planning door te geven, zo kunnen dubbele boekingen onmiddellijk vermeden worden.
Deze PDF-file staat onder het Menu: ‘Kalender/Voorlopige planningskalender’.

Laatste update: 5/12/2023 15:40
ontvangen data:
Wijk en feestcomité Den Tomme
Hobby Fila Kantschool Kortenberg
Malagasy vzw
Volleybalclub Sterko
CONEK
Cultuursmakers Kortenberg
Bergsport Vlaams Brabant
jump-up vzw
55plus Kortenberg
Toevoegen data CONEK

Reservaties die onderling overleg vergen wegens dubbele boeking.
Nihil

Bij vragen kan u steeds terecht via E-mail [email protected]

Update Auditorium

De telescopische tribune is operationeel.
Voor de vaste gebruikers van het auditorium is er een opleiding voorzien.
De aangewezen persoon wordt als operator gecertificeerd, wat betekend dat enkel die persoon de tribune mag bedienen.

U kan contact nemen met volgende nummers voor een afspraak.
0498/835323 (Alain Faut) of 0477/929417 (Anne-marie Pauwels)


Zaal Berkenhof en haar geschiedenis in een notendop

Geschiedenis OC Berkenhof
Van Parochielokaal tot een Ontmoetingscentrum
(1957-2017)

Periode 1: Het Parochielokaal

Het parochiecentrum werd onder impuls van pastoor De Clercq gebouwd in 1957 en afgewerkt in 1958 met financiële middelen van de kerkfabriek en milde schenkers .
Het was enkel bedoeld voor parochiale verenigingen, die gratis over lokalen konden beschikken. Als tegenprestatie werden die verenigingen kosteloze hulp gevraagd bij allerhande parochiale activiteiten.
In dit centrum werden ook de lokale bibliotheek, de vrije naschoolse “ naad en snijschool”, de scoutslokalen, de mutualiteit “ Sint Jozef”, het ACW en ACV en het christelijk syndicaat”spoor, post en telegraaf” gehuisvest. Tevens woonde er een gezin ( conciërge?)op de eerste verdieping van het parochiecentrum.
Ieder jaar werd er eind augustus een Vlaamse kermis gehouden, ter financiering van het centrum.
In 1975 werd er een beheerraad opgericht met als voorzitter M. Van Geel. A. Degreef en zijn echtgenote waren tot in de jaren negentig de toegewijde verantwoordelijken van het parochiecentrum.
In 1979 werd een verkennend gesprek gevoerd tussen F. Van Emelen (Schepen van cultuur) , M. Cappan (voorzitter verenigingsraad Kortenberg) en M. Van Geel (parochiecentrum) i.v.m. een mogelijk verhuur van vergaderlokalen ten voordele van alle verenigingen uit Kortenberg. Een gebrek aan voldoend uitgeruste vergaderlokalen was hiervan de oorzaak. Het antwoord was kort en krachtig: “neen!”
In het begin van de jaren tachtig werd het parochiecentrum gerenoveerd: De grote zaal werd voorzien van een zeer ruim podium (de fanfare had er nood aan!) en dit onder impuls van Leo Rijckmans.
Geleidelijk aan konden ook niet- parochiale verenigingen, mits een huur, gebruik maken van het parochiecentrum.
In 1999-2000 heeft de gemeente met als meerderheidscoalitie “CVP- SPA” het parochiecentrum gekocht. K. Bruggemans, Schepen van cultuur , heeft het beheer ervan in handen van de verenigingsraad vzw. Kortenberg gegeven. R. Verhoeven werd als verantwoordelijke aangesteld.

Periode 2 : OC Berkenhof

Onder de nieuwe meerderheidscoalitie (Groen,SPA en VLD :2001-2006) werd het parochiecentrum ( oud gedeelte) gerenoveerd en uitgebreid met een nieuw blok, dat onderdak verleende aan het lokaal dienstencentrum, de muziekacademie, de voor en naschoolse opvang , en het jeugdlokaal.
Ondertussen zijn het jeugdlokaal (nu in GC Colomba), en de voor en naschoolse opvang verhuisd, maar heeft een deel (zesde leerjaar) van de gemeentelijke basischool zijn vaste lokalen in het nieuwe gedeelte.

In het oude gedeelte , het vroegere parochiecentrum, werd vooral de keuken aangepakt en verruimd : De drie gedeelten ( warme- koude en afwas keuken) namen naast de oude keuken ook de vroegere toiletruimte en kleedruimte in. Ook op de eerste verdieping werden enkele kleine veranderingen doorgevoerd. Het dynamisme van de toenmalige Schepen Rijckmans met een politieke- juridische blokkering als gevolg hebben er voor gezorgd dat het “oude gedeelte” maar deels werd vernieuwd.

In 2002 werd het nieuwe complex in gebruik genomen. De Verenigingsraad vzw. Kortenberg aanvaardde enkel het beheer van het oude gedeelte ( vooral wegens de oncontroleerbaarheid van het nieuwe gedeelte).

Pas in 2004 werd het secretariaat van de verenigingsraad uit noodzaak overgeheveld van GC Colomba naar OC Berkenhof. A. Vanhoegaerden (tot 2007) werd verantwoordelijke van het OC Berkenhof naast R. Verhoeven. Vanaf eind 2007 tot eind 2014 waren dit M. Cappan en R. Verhoeven. Vanaf 2015 is A.M .Pauwels hiervoor verantwoordelijk.
In de periode 2004 -2017 en vooral vanaf 2007 onder de cultuurschepen A. Vannerem werden er heel wat kleine infrastructuurwerken gerealiseerd: de lokalen, die ieder een naam kregen , werden opgefrist; nieuwe ramen werden geplaatst in de lokalen op de eerste verdieping; de vloerbekleding van de vergaderzaal en de ontmoetingszaal werd vernieuwd, en werden de lokalen aangepast aan de normen van de brandbeveiliging.
Mede dank zij de materiële steun van de Verenigingsraad werd de cultuurzaal uitgerust met een geluidsinstallatie, een projectiescherm, en nieuwe frigo’s. Alle lokalen werden voorzien van Wifi. Het OC Berkenhof kreeg zijn eigen huishoudelijk reglement, waarin orde en netheid duidelijke accenten waren.
Iedere vereniging – zelfs particulieren – uit Kortenberg en omgeving kon vrij gebruik maken van OC Berkenhof om te vergaderen, om te klossen, te bloemschikken , te koken, kind- en volwassenenactiviteiten te geven, lezingen te geven, enz.

2018: Het oude gedeelte van het OC Berkenhof wordt met de grond gelijk gemaakt!

tekst: M. Cappan, erevoorzitter Verenigingsraad Kortenberg vzw