Maandelijks archief: oktober 2012

Kanttentoonstelling ‘Beestenboel’

Alle leden van de kantschool van Kortenberg hebben enkele jaren gewerkt rond het thema ‘dieren’ en stellen deze werken graag tentoon in een mooi kader. Kantschool De Margrietjes stelt eveneens tentoon en er kan kantklosmateriaal aangekocht worden bij Chris Verswijvel – Greta van Hout.

Cholesterol / Hypertensie

Cholesterol en hypertentie (hoge bloeddruk) zijn belangrijk om in het oog te houden.Hoe kan ik dit voorkomen? Doorwat heb ik dit gekregen? Wat kan ik er aan doen?

Cholesterol is een substantie die natuurlijk aanwezig is in ons organisme en noodzakelijk voor het functioneren van de cellen. Teveel cholesterol is schadelijk voor de gezondheid en een risicofactor voor cardiovasculaire aandoening. Het goede nieuws is dat men het gehalte kan doen dalen. Hypertensie (hoge bloeddruk) geeft een risico tot beschadiging van bepaalde organen en zelfs sterfte. Tijdens deze info komen zeker uw vragen en bevindingen aanbod. Dr.Van de Casseye (cardiologische liga) is de gastspreker van deze info.
Deze activiteit door LBC in samenwerking met Reg. dienstencentrum LMB

gratis toegang

Innemend Italië – lezing

Voor Bruggeling Marc Vandenbon is Italië een passie. Hij bezocht het land tientallen keren, steeds met de bedoeling nieuwe facetten te ontdekken. En hij schreef er het schitterende boek ‘Innemend Italië’ over. Het verscheen in maart vorig jaar en is aan de tweede druk toe.
Organisator vtbKultuur Kortenberg, prijs € 5 (Leden vtbKultuur (vtbKultuur is ook begrepen in VAB): € 4,00)

Algemene vergadering VRK en planningsvergadering Berkenhof – update

De volgende Algemene Vergadering van de VRK vzw vindt plaats op maandag 26 november 2012 om 19u. De preventieadviseur van Interleuven zal van 19 tot 19.30 uur uitleg komen geven over wat U moet doen bij brand en evacuatie.

Aansluitend  aan de Algemene Vergadering, rond 21u, is er de planningsvergadering voor zien voor Berkenhof 2014. Hier kunnen de grote en de frequente gebruikers hun wensen voor 2014 kenbaar maken en eventuele conflicten in onderling overleg oplossen. Deze vergadering is er dus voor verenigingen met frequente weerkerende activiteiten (bijv wekelijks) en voor verenigingen die jaarlijks één of meer grote activiteiten (bijv restaurantdagen, toneelvoorstelling) inplannen.

Om deze planning zo vlot mogelijk te laten verlopen vernemen we graag op voorhand uw wensen, bij voorkeur via e-mail ([email protected]), zodat we zelf reeds een voorlopige kalender kunnen opstellen.