Film: Bretagne, een verhaal van klippen en eilanden, van mysteries en legenden, een grensverleggende reportage

Armor… Argoat… twee Bretoense woorden om Bretagne samen te vatten. Armor betekent ‘tussen hemel en water’ en Argoat ‘tussen hemel en aarde’.
Maar de Bretoenen dan? Het waren Kelten die in de 6e eeuw van het noorden kwamen met hun godsdienst. Kerkjes, priesters en heiligen kwamen in de plaats van megalieten en druïden! Vandaag zijn de Bretoenen nog steeds diep gelovigen. Koppige, dappere en eenvoudige mensen. Zo zijn de boeren van Argoat en de vissers of matrozen van de kusten en de eilanden. Klippen met grillige vormen en onverwachte kleuren, kruisbeelden en calvaries, heilige fonteinen, oude vrouwen met traditionele kapjes, fest-noz of feesten, processies en pardones, mysteries en legendes, dit alles is natuurlijk ook Bretagne. Kortom: een wonderlijke streek!

€ 5 (Leden vtbKultuur (is ook begrepen in VAB): @ 4,00)