‘t Ketje

Poëzie van ‘t Ketje alias Renaat Grassin, gebracht door Rik Rosiers. Bekend van “een klein muizeke en een fleske cognac” en nog zoveel andere vertellinkskes in het Brussels. Een gezellige avond met een tas koffie en een stukje taart, alles in het teken van Brussel. Prijs per persoon is 5,00 euro,inschrijven: door storting op rek.nr: BE94 0015 1622 7814 met vermelding Ketje.

Een lezing door Rik Rosiers, organisatie 55+ Kortenberg.

Leven en poëzeekes van t Ketje Door Rik Rosiers

Een hommage aan de wonderbare kunstenaar die mensen blijft aanspreken. Renaat Grassin leefde zich, met zijn rake en plezierige teksten, in de mentaliteit en de taal van de authentieke Brusselaar. Rik Rosiers had zelf het geluk volksmensen uit Brussel te ontmoeten en er ook meerdere jaren tussen te leven. Er ontstond een warme sympathie voor t Ketje, de tolk van alle Ketjes. Hij beschrijft Renaat Grassin als filosoof, levensgenieter, kritisch en kwetsbaar kunstenaar, vriend van de soekkeleirs, voorvechter van de volkstaal, overtuigd Vlaming te Brussel en profeet van de onthaasting. Hij draagt poëzeekes voor in onverbloemde en sappige ketjestoel.