11 juli-viering: De Vaganten

In 1990 hielden Paul en Herwig Vagant hun meer dan dertigjarige zangcarrière voor bekeken. Wie durfde toen denken dat ze na 14 jaar stilte hun aparte plaats in de wereld van het Nederlandstalige luisterlied opnieuw zouden innemen? Johan Laeremans spreekt over de Vlaamse Rand.

7.00 € (In voorverkoop € 5,00. Iedere woensdag van 18 tot 20 uur op het secretariaat van VRK of via 02 759 84 66)