Algemene vergadering VRK

Algemene vergadering met jaarverslag en financieel verslag plus begroting 2010.

Cultuurzaal OC Berkenhof op 1 december.