Indonesië, van Dayaks tot Papoea’s

300ed81b-0b66-43e0-9d50-70d5cfef5cf5-1Indonesië, dat zijn meer dan 13.000 eilanden gespreid over een lengte van meer dan 5.000 km, waarvan er een slordige 5.000 bewoond zijn. De bevolking, ongeveer 245 miljoen inwoners, is verdeeld in een 400-tal etnische groepen die meer dan 250 talen en even zoveel dialecten spreken.

De geschiedenis van Indonesië is opgebouwd uit de geschiedenis van de eilanden. Pas met de komst van de Europeanen en meer specifiek de kolonisatie door de Nederlanders kan men spreken van een eerste bindend element.
Achtereenvolgens worden Kalimantan (het deel van Borneo dat toebehoort aan Indonesië), Timor, Sumba en Irian Jaya bezocht. Kalimantan onderscheidt zich door de longhouses waarbinnen verschillende families geborgenheid vinden. Timor kende een woelige periode. Sinds 2002 is Oost-Timor een onafhankelijke staat. De voordracht tracht een antwoord te geven op de historische redenen voor de splitsing.
Sumba is cultureel een van de rijkere eilanden, waar tradities en animisme nog een grote rol spelen. De megalitische graftombes zijn hiervan het bewijs. Irian Jaya is Indonesië’s westelijke helft van het eiland Nieuw-Guinea. Het is het woongebied van de Papoea’s, die nog steeds hun traditionele peniskoker dragen en nog maar recent hun stenen bijlen voor ijzeren werktuigen hebben ingeruild. We volgen deze inwoners in hun dagelijkse activiteiten en zijn getuige van een schijngevecht tussen stammen.

Organisator vtbKultuur Kortenberg, prijs € 5 (Leden € 4,00)