Cholesterol / Hypertensie

Cholesterol en hypertentie (hoge bloeddruk) zijn belangrijk om in het oog te houden.Hoe kan ik dit voorkomen? Doorwat heb ik dit gekregen? Wat kan ik er aan doen?

Cholesterol is een substantie die natuurlijk aanwezig is in ons organisme en noodzakelijk voor het functioneren van de cellen. Teveel cholesterol is schadelijk voor de gezondheid en een risicofactor voor cardiovasculaire aandoening. Het goede nieuws is dat men het gehalte kan doen dalen. Hypertensie (hoge bloeddruk) geeft een risico tot beschadiging van bepaalde organen en zelfs sterfte. Tijdens deze info komen zeker uw vragen en bevindingen aanbod. Dr.Van de Casseye (cardiologische liga) is de gastspreker van deze info.
Deze activiteit door LBC in samenwerking met Reg. dienstencentrum LMB

gratis toegang