Verkeershinder omgeving Berkenhof

In de Wipstraat, op het kruispunt met de Beekstraat en in de Kloosterstraat zullen begin oktober rioleringswerken van start gaan. Er wordt begonnen in het stukje van de Wipstraat in het verlengde van de Kloosterstraat. Het kruispunt met de Beekstraat zal zo lang mogelijk open blijven en ook zo snel mogelijk weer opengesteld worden. Vervolgens zullen de rioleringswerken worden verdergezet in de Kloosterstraat. Nadien zullen nieuwe voetpaden aangelegd worden en zal er geasfalteerd worden. De totale werken zullen vermoedelijk beëindigd zijn tegen eind april 2012.

De school De Regenboog zal tijdens het grootste deel van de werken bereikbaar zijn via de Kloosterstraat, alleen niet tijdens de laatste fase van de werken. De toegang via de Sint-Amandstraat is gedurende de volledige werken mogelijk.

De bereikbaarheid van de kerk in het geval van begrafenissen zal door de aannemer gegarandeerd worden.

De Lijn zal gedurende de werken aan het kruispunt van de Kloosterstraat met de Beekstraat een omleiding volgen. Deze omleiding en de alternatieve halte zullen worden aangekondigd aan de bushalte in de Beekstraat, alsook op deze pagina van de gemeentelijke webstek en de webstek van De Lijn.

De Wipstraat zal bereikbaar zijn via de doorsteek vanuit de Kiewitstraat (inrijden) en de doorsteek naar de Mispelarenstraat (uitrijden).