Rik Torfs: de mens in de huidige samenleving

De verenigingen Curieus, Gezinsbond Kortenberg, KBC Vriendenkring en VRK vzw hebben het genoegen u uit te nodigen op donderdag 22 oktober 2009 om 20u00 (deuren vanaf 19u30) in de cultuurzaal Berkenhof.

riktorfs
Gastspreker : Rik  Torfs

Met als thema:  de Mens in de huidige samenleving

Rik Torfs is professor Kerkelijk Recht aan de K.U.LEUVEN.
Torfs krijgt de gelegenheid om opinieartikelen te plaatsen in de Vlaamse pers.
Als “Bekende Vlaming” neemt hij regelmatig deel aan diverse radio-en televisieprogramma’s.
Hij staat bekend omwille van zijn bittere kritiek op o.a. de Kerk van Rome.

Inkom: Leden curieus, gezinsbond en KBC vrienden 5 euro
Niet leden 7 euro