Van Franschmans en Walenmannen door Dirk Musschoot

vtbKultuur Kortenberg 

Er was een tijd, nog niet eens zo lang geleden, dat de Vlaamse grond niet genoeg opbracht om de hard wroetende boeren en hun gezinnen te voeden. Er was een tijd dat in de Vlaamse fabrieken niet genoeg werk was om de plattelandsvlucht op te vangen. Velen ‘vluchtten’ naar Amerika en Canada, anderen zichten hun heil in de seizoenarbeid in Frankrijk en Wallonië. Ze zetten en rooiden suikerbieten, sloofden zich af in de chicoreiasten, zwoegden in de steenbakkerijen of suikerfabrieken. Ze kwamen uit West- en Oost-Vlaanderen, de Antwerpse Kempen en het Hageland. Ze waren op zoek naar een beter bestaan.

Dirk Musschoot vertelt het in geuren en kleuren, aan de hand van waargebeurde verhalen van mensen van bij ons. Over pastertje De Jaeger en pastertje Denys, de grote aalmoezeniers van de seizoenmannen en –vrouwen; over Stijn Streuvels, Warden Oom, Hugo Claus en René de Clercq die over de seizoenarbeid schreven, over de grote en kleine drama’s die er speelden, het labeur, de cafard, het mooie geld… Dirk Musschoot vertelt het met lichtbeelden. Twee uren verbazing, spanning en ontroering. Het is een waargebeurde geschiedenis die we, gaaf maar toe, eigenlijk al een beetje vergeten waren…

Toegang vtbKultuur-leden : € 4,00 euro, niet-leden: €5,00
[email protected]
Tel: 02 7598466