Algemene vergadering VRK

Algemene vergadering met jaarverslag en financieel verslag plus begroting 2009.

Cultuurzaal OC Berkenhof