VRK Algemene Vergadering 10/03

Alle leden van de Verenigingsraad Kortenberg vzw worden vriendelijk uitgenodigd voor de Algemene Vergadering dd 10/03.

In bijlage VRK AV Uitnodiging