OC Berkenhof beschikbaar tot 15 december 2017

In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, zal OC Berkenhof beschikbaar blijven voor activiteiten tot 15 december 2017.
Omdat het moeilijk is om een planningsvergadering op korte termijn te organiseren vragen we U om uw wensen voor die periode te bezorgen aan de VRK via [email protected]. Dit tot woensdag 21 december.

Op 22 december kan U indien nodig nog langskomen in OC Berkenhof tussen 19.30 en 20.30u.

De agenda in Planon zal kort nadien terug vrijgegeven worden zodat U dan uw activiteiten kan invoeren, en waarbij dus voorkeur wordt gegeven aan de planning die U tussen nu en volgende week aan ons bezorgt.

U kan de werkagenda met de ons gekende gegevens nakijken op deze pagina.

Afvalregeling evenementen

afvalcontainerBij de organisatie van activiteiten en feesten blijft er op het einde jammer genoeg heel wat afval over. Probeer in eerste instantie afval te vermijden of de hoeveelheid afval zo klein mogelijk te houden. Het afval dat je toch hebt, kan je voor het merendeel kwijt in de gemeentelijke afvalcontainers aan de zalen.

Het afval moet echter wel in de juiste afvalzak zitten. Restafval moet in de groene restafvalzakken en dan pas in de grijze container. De restafvalzakken zijn te koop aan de UiTbalie in de Bib of bij de beheerders van de zalen aan 2,24 euro per stuk.
Pmd-afval moet in de gekende lichtblauwe pmd-zakken (die je zelf meebrengt) gestoken worden alvorens het in de blauwe container te werpen. Papier en karton mag los in de gele container. Glas en ander afval dien je zelf naar het containerpark te brengen. Wanneer we merken dat er niet goed gesorteerd is, zullen we hiervoor extra kosten aanrekenen.

Als je buiten een groot evenement organiseert, kan je steeds een afvalcontainer voor restafval aanvragen. Ook hier moet er gebruik worden gemaakt van de groene afvalzakken.

Infoavond ‘De nieuwe vzw wetgeving’

29 september 2015 | 19 u. tot 21 u. | gratis
Kleine zaal, GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg

Inschrijving: [email protected] (reserveren wordt aangeraden) 02 755 22 80

Voor wie: Alle verenigingen van Kortenberg die met vragen zitten rond beheer van activiteiten, vrijwilligers, financiën en statuut van haar organisatievorm.

Worden we een vzw of blijven we een feitelijke vereniging? Wat is het verschil tussen een algemene vergadering en een raad van bestuur? Wat moeten we verplicht vermelden als we statuten opstellen? Wat zijn een onze jaarlijkse verplichtingen en hoe zit het met de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid? Tal van vragen die de cultuurraad de afgelopen jaren binnen kreeg. Met deze infoavond komt ze tegemoet aan de noodkreet van vele verenigingen in Kortenberg. Zit u in een sportvereniging, bloemsierkunst of theater en muziek en wil u meer uit uw vereniging halen dan is dit uw kans. De cultuurraad biedt deze infoavond gratis aan alle verenigingen in Kortenberg. Je moet niet aangesloten zijn bij een adviesraad om in aanmerking te komen. Graag vooraf reserveren.

Een initiatief van de Cultuurraad Kortenberg en het Vlaams Studie-en Documentatiecentrum voor vzw’s.

Huurprijzen lokalen

In artikel 6 van het huurprijzenreglement voor de gemeentelijke infrastructuur wordt gesteld dat de tarieven jaarlijks aangepast worden aan de gezondheidsindex.

Vanaf 1/8/2015 betekent dit dat de huurtarieven vermeld in het verhuurreglement met 1,04 vermenigvuldigd dienen te worden.

Hier vindt U de huurprijzen infrastructuur.

Wifi in OC Berkenhof

Vanaf vandaag is er overal in OC Berkenhof wifi, in beheer van de gemeente. Het netwerk heet, net als in het Administratief Centrum, ‘bezoeker’.

Voor het paswoord neemt U contact op met iemand van de beheerders van blok A of blok B. Om veiligheidsredenen zal het wachtwoord regelmatig (een aantal keren per jaar) worden gewijzigd.

Opgelet: met de wifi raak je niet op het interne netwerk van de gemeente.

Toegang tot Internet

Tot heden heeft de VRK gezorgd voor de publieke toegang tot internet. De gemeente Kortenberg is momenteel bezig met het voorzien van publieke toegang tot internet in alle gemeentelijke publieke infrastructuur, en OC Berkenhof zal deze maand aangesloten worden.

In het kader daarvan wordt er gewerkt aan de netwerkinstallatie en zal er geen toegang tot internet mogelijk zijn van 24 juni tot 1 juli ten vroegste.